SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujem dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti empea s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava (ďalej len správca) a to:

a, v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa

b, za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb

c, po dobu nevyhnutne nutnú, maximálne však 2 roky odo dňa prihlásenia

d, som si vedomý toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti empea, s.r.o. učinené písomne

e, po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu