mystery shopping

Ak hľadáte najvhodnejší spôsob pre získanie reálneho obrazu o Vašej spoločnosti, o práci personálu či poskytovaných službách z pohľadu zákazníka, je pre Vás mystery shopping tá správna voľba.

Mystery Shopper je fiktívny nakupujúci, ktorý vystupuje ako normálny zákazník. Jeho úlohou je nákup výrobku, kladenie otázok, sledovanie práce a prístupu personálu k zákazníkom alebo hranie určitej role. Získava tak spätnú väzbu o svojich skúsenostiach.

Našim klientom poskytujeme rôzne formy mystery shoppingu, podľa konkrétnych požiadaviek. Pri niektorých aktivitách mystery shopper ostáva utajený počas celého času, inokedy môže na konci aktivity odhaliť svoju identitu. Mystery shopping umožňuje klientom na základe zistení prijímať nápravné a preventívne opatrenia s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, udržania si súčasných zákazníkov či získavania nových. Býva tiež využívaný aj ako nástroj internej motivácie.

Online monitoring trhu a zákazníckeho správania

V súčasnom dynamickom období, keď sa dynamicky vyvíja nielen cenová konkurencia ale aj správanie zákazníkov, poskytujeme našim klientom online zber dát z trhu a poskytujeme širokospektrálny reporting. Okrem štandardného zberu cien, trhových podielov, kontroly realizácie dohodnutých marketingových aktivít, monitoringu konkurencie, druhotných vystavení vrátane fotozáznamov či mystery shoppingu, vieme poskytnúť customizované riešenie tak, aby vyhovovalo požiadavkám klienta. Dáta spracovávame online a po dohodnutí formy výstupu ich majú naši klienti kedykoľvek k dispozícii, alebo si spracované reporty môžu nechať posielať na email. Vďaka získaným informáciám sú naši klienti schopní včas reagovať na zmeny a požiadavky trhového prostredia.

o nás

Merchandising Presentation Agency bola založená v roku 2000 so stopercentnou slovenskou účasťou. Jadro našej spoločnosti je zložené z odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou v prostredí obchodu, personálneho managementu. Naša spoločnosť Vám zabezpečí služby v oblasti merchandisingu, reklamných činností, ochutnávok, prezentácií, logistiky a leasingu obchodných zástupcov v sieti reťazcov a nezávislého trhu s česko-slovenskou pôsobnosťou. Sme schopní pružne reagovať na Vaše špecifické požiadavky vo všetkých oblastiach našej činnosti.

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje služby prostredníctvom profesionálne vyškolených pracovníkov, vedie k zvyšovaniu efektívnosti, optimalizáciI nákladov a budovaniu image Vašej spoločnosti na slovenskom a českom trhu. Poslaním spoločnosti je poskytovať kvalitné služby a byť Vašim spoľahlivým partnerom. Zameriavame sa na zvyšovanie Vašej prosperity pri znižovaní nákladov a posúvaní úrovne dosiahnuteľného. Poskytneme Vám dlhodobú odbornú starostlivosť pri riešení Vašich požiadaviek. Vieme, že cesta k Vašej spokojnosti je založená na kvalite služieb a odbornej starostlivosti, ktorú u nás nájdete.

klienti

partneri

Kontakt

tešíme sa na spoluprácu
empea, s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava

033/ 5545 341
office@empea.sk

superkrmivo

Back to Top